Emoji Morandi i: Aubergines

Emoji Morandi ii: Pears

Emoji Morandi iii: Apples

Emoji Morandi iv: Controllers

Emoji Morandi v: Grapes, Cheese & Wine 

Emoji Morandi vi: Bananas
prev / next